ARCIP 2018  •                                                                                     •     Webdesign by GS
Workshop-urile modulare susținute de
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU CUNOAȘTERE ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ (A.R.C.I.P)


TIMIȘOARA - 9, 10 decembrie 2017
MODUL I:

„TEAM BUILDING - MODALITATE DE COMBATERE A STRESULUI ORGANIZAŢIONAL”
Număr de credite CPR acordate în specialitatea Psihologia Muncii - 10


MODUL II:

„STRESUL ÎN TRANSPORTURI - METODE ŞI TEHNICI DE COMBATERE”

Număr de credite CPR acordate în specialitatea Psihologia Transporturilor - 10

MODUL III:

„TRAININGUL - MODALITATE DE COMBATERE A STRESULUI
ÎN ORGANIZAȚIILE CU ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ŞI SIGUTANŢEI NAŢIONALE”

Nr. de credite CPR acordate în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale - 10

FORMATOR:

Drd. Anghel Ilie Grădinaru (psiholog principal/supervizor: psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor, psihologie aplicată în domeniul securității naționale)


Obiective și teme ale workshop-ului:

Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază specifice  psihologiei muncii și organizaționale, psihologiei transporturilor și psihologiei pentru apărare și securitate națională.
Stresul - generator de accidente - în transporturile: rutiere, feroviare, navale.
Cauzele generatoare de stres la nivelul managerilor; răspunsuri patologice la stres.
Conceptul de coping; moduri în care copingul poate influenţa conduita afectivă a individului.
Team building - modalitate de combatere a stresului la nivel organizaţional;
Moduri în care trainingul poate influenţa conduita afectivă a individului