Date pentru facturare
Email*:
Telefon*:
Click for new image
Numele şi Prenumele*:
Denumire Cabinet / Societate civilă profesională / Firmă (după caz):
Adresa :
„RELAȚIA DINTRE STRESUL PROFESIONAL, SINDROMUL BOURNOUT ȘI MOBBING, ÎN PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR“ (transporturi)
„RELAȚIA DINTRE STRESUL PROFESIONAL, SINDROMUL BOURNOUT ȘI MOBBING, ÎN ORGANIZAȚIILE ROMÂNEȘTI (muncă)
„RELAȚIA DINTRE STRESUL PROFESIONAL, SINDROMUL BOURNOUT ȘI MOBBING, ÎN ORGANIZAȚIILE ROMÂNEȘTI-PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN SECURITATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ“ (apărare)
WORKSHOP-URI
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului (unde este cazul):
Cod de identificare fiscală:
Localitatea desfăşurare workshop-uri *
Introduceti  codul*
INSCRIERE  PARTICIPANTI
ARCIP 2018  •                                                                                     •     Webdesign by GS