Date pentru facturare
Email*:
Telefon*:
Click for new image
Numele şi Prenumele*:
Denumire Cabinet / Societate civilă profesională / Firmă (după caz):
Adresa :
PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI PROGRAM DE INTERVENȚIE (transporturi)
PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI PROGRAM DE INTERVENȚIE (muncă)
TEHNICI DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ ASUPRA STRESULUI ORGANIZAȚIONAL DIN DOMENIUL APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ȘI SIGURANȚEI NAȚIONALE (apărare)
WORKSHOP-URI
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului (unde este cazul):
Cod de identificare fiscală:
Localitatea desfăşurare workshop-uri *
Introduceti  codul*
INSCRIERE  PARTICIPANTI
ARCIP 2018  •                                                                                     •     Webdesign by GS